24/7 Bereikbaar op +31 (0)6 - 412 307 68                                                                                                                                                                                                                                      

Single Blog Title

This is a single blog caption

Schorsing TTO-chauffeurs Amsterdam uitgesteld


De schorsing van ruim twintig chauffeurs van twee Toegelaten Taxi Organisaties in Amsterdam is voorlopig van de baan. Dat heeft de rechter besloten op basis van een kort geding dat afgelopen maandag diende.

De gemeente Amsterdam en de TTO’s Taxistad en Take a Taxi zijn het al een tijdje niet eens over het opleggen van sancties aan chauffeurs. De gemeente vindt dat bij bepaalde overtredingen minimale sancties horen, al is er wel ruimte voor individuele afwegingen. De TTO’s vinden bepaalde sancties echter te zwaar. Dat heeft al tot meerdere conflicten en rechtszaken geleid. Meest recent kregen de TTO’s een ultimatum: schors een aantal chauffeurs vóór 22 januari of betaal tienduizenden euro’s aan boetes.

Terugdraaien

De TTO’s besloten daar, met tegenzin en uit gebrek aan andere opties, gehoor aan te geven. In totaal 23 chauffeurs (tien van TAT en dertien van Taxistad) spanden een kort geding aan tegen de TTO’s om dat schorsingsbesluit terug te draaien. Dat diende afgelopen maandag. De taxichauffeurs willen dat de onderdelen met betrekking tot sancties van de Amsterdamse taxiverordening onverbindend verklaard of opgeschort worden. In de tussentijd moet de rechter dan in een bodemprocedure beoordelen of de artikelen in kwestie wel rechtmatig zijn.

De TTO’s hadden namelijk door een eerder bericht van de gemeente de indruk gekregen dat er ruimte is om af te wijken van voorgeschreven minimumsancties. Dat zij geen geldboete mogen opleggen in plaats van een schorsing, komt voor de chauffeurs die het treft dan ook als een onaangename verrassing. De TTO’s ervaren intussen zoveel dwang om tot schorsen over te gaan, dat zij van de ruimte voor individuele afwegingen weinig zeggen te merken.

Belang chauffeurs weegt het zwaarst

De beide partijen in het kort geding, de TTO’s en de chauffeurs, zijn het er over eens dat het niet tot schorsingen moet komen. De gemeente denkt daar anders over, maar die was geen partij in dit kort geding. De rechter weegt onder meer mee dat de TTO’s met een geldboete gemotiveerd zijn afgeweken van de voorgestelde schorsingen. Of dat terecht is, moet in een procedure bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) worden beoordeeld.

De chauffeurs krijgen van de rechter gelijk: de uitvoering van de schorsingen wordt opgeschort tot er een uitspraak is in de procedure die beide TTO’s aanspannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het belang van de chauffeurs weegt het zwaarst, omdat zij ook het hardst worden geraakt door schorsingen van enkele weken tot in sommige gevallen twee jaar. Bij zo’n impact is het volgens de rechter in het kort geding terecht om die uitgebreidere procedure af te wachten. Die moet dan wel op tijd worden aangevraagd, net zoals de TTO’s op korte termijn een bezwaar moeten indienen tegen het besluit van de gemeente dat er chauffeurs geschorst moeten worden.

Genadeloos en langdurig

Ruud Lagerwaard, directeur van Take a Taxi, vindt het besluit dat de chauffeurs voorlopig niet worden geschorst terecht. “Het gaat hier om verkeersovertredingen zoals het negeren van een stopverbod.” Taxichauffeurs krijgen net als andere weggebruikers sinds juli vorig jaar een boete van zulke vergrijpen. “De wethouders eist dat wij een groep chauffeurs, die dergelijke overtredingen voor 15 juli hebben begaan, alsnog genadeloos en langdurig schorsen. Dat zou betekenen dat sommige chauffeurs de komende twee jaar brodeloos worden.”

Zoals aangegeven was het kort geding van afgelopen maandag niet de eerste rechtszaak in deze kwestie. “Mogelijk volgen er nog meer rechtszaken”, oppert Lagerwaard, “Maar we hopen dat de wethouder dit vonnis aangrijpt om een punt te zetten achter deze zinloze heksenjacht. Dan kunnen we ons eindelijk weer gaan richten op het verbeteren van de kwaliteit van de taximarkt.”

error: Alert: Inhoud is beschermd!!